Mamografi Nedir?

Mamografi memenin X ışınları kullanılarak görüntülenmesi yöntemidir. İki yönlü olarak çekilir. Birincisi CC denilen üstten alta memenin yatay görüntülenmesidir. İkincisi ise 45 derece açıyla MLO denilen memenin içten dışa dikey görüntülenmesidir. 

 

Parankim Nedir?

Parankim bir organı oluşturan ve asıl fonksiyonunu yerine getiren hücreler topluluğudur. Meme parankimi süt bezleri ile süt kanallarından yani lobül ve duktuslardan oluşur. Parankimi hemen her zaman destekleyen doku vardır. Buna da bağ (destek) dokusu denir.

 

Benign Ne Demek?

İyi huylu demektir. Yayılmayan ve tekrarlamayan ancak bulunduğu yerde genişleyerek büyüyen tümöre benign tümör denir. Bunlar her yaşta görülse de en sık genç yaşlarda karşımıza çıkarlar. “BIRADS ve Benign Bulgu Nedir” konulu başlığı da inceleyebilirsiniz.

 

Anekoik Kist Nedir?

Anekoik kist içeriği tamamen sıvı ile dolu olan kist demektir. Aslında ultrasonda bu tür lezyonları tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Sıvılar ses dalgalarını direnç oluşturmadan iyi ilettiği için yansıma yapmazlar (eko yapmazlar; an-ekoik) ve bu nedenle siyah görünürler. “Anekoik Kist Nedir” konulu başlağa göz atın. 

 

Fibrokist Nedir?

Meme kanalları ve lobüllerinin iyi huylu genişlemeleri sonucu oluşan kistlerin memenin destek dokusuyla birlikte oluşturdukları fizyolojik yani normal kabul edilen bir durumdur. “Memede Fibrokist Nedir” konusunu inceleyebilirsiniz.

 

Hipoekojen Nedir? Hipoekoik Nedir? Hipoekoik Lezyon Nedir? Hipoekoik Görünüm Nedir?  Hipoekoik Solid Lezyon Nedir? Hipoekoik Solid Nodül Nedir?

Yoğun doku içerdiği için ses dalgalarının geri yansıması sonucu çevre dokulara göre daha düşük ekoda görünen lezyonlara hipoekoik denir. Eğer bu lezyon sınırları belirli bir yapı oluşturmuş ise hipoekoik solid nodül adı verilir. 

 

Heterojen Hipoekoik Lezyon Nedir?

Eğer bir lezyonu oluşturan yapılar birbirinden farklı özellikte ise o durumda heterojen olarak tanımlanır. Yani hem kistik hem de solid komponenti olan lezyonlara heterojen lezyon denir.

 

Ekojenite Nedir?

Ultrasonda ses dalgalarını yansıtma özelliği olan yapılara ekojen denir. Örneğin hava ses dalgalarını hiç yansıtmazdığından ekojenitesi sıfır kabul edilir. Su dansitesindeki sıvılar çok az yansıttıği için anekojen/hipoekojen kabul edilirler. Yani doku dansitesi arttıkça ekojenite artar. 

 

Kistik Lezyon Nedir?

Kistik lezyon ince bir duvarı olup içi sıvı ile dolu lezyon demektir. 

 

Nodüler Lezyon Nedir?

Nodül yumru demektir. Nodüler lezyon yumru şeklinde kendini belli eden lezyonlara verilen addır.

 

Solid Lezyon Nedir?

Solid lezyon içeriği yoğun doku (hücre ve destek yapılar) olan lezyonlara verilen addır. Solid lezyon iyi huylu da olabilir kötü huylu da. Yani her solid lezyon kanser demek değildir.

 

Memede Kist Kaç cm Tehlikelidir?

Kistin boyutu ile biyolojik davranışı ve karakteri arasında bir ilişki yoktur. Önemli olan kistin duvarının  ve çevresindeki dokuların karakteristiğidir. Ama genel olarak basit tabir edilen kistler iyi huyludur ve tedavi gerektirmezler.

 

Aksiller Ne Demek?

Aksilla koltuk altı bölgesine verilen isimdir. Aksiller demek koltuk altını ilgilendiren demektir. Aksillada yağ dokusu, damar ve sinirlerle birlikte bolca lenf nodu (bezi) bulunur. Dolayısıyla aksiller lenf nodu demek aksillada bulunan lenf nodu demektir. 

 

Kitlesel Lezyon Nedir?

Yer kaplayan ve elle fark edilen veya görüntüleme yöntemleri ile sınırları görülebilen lezyonlara kitlesel lezyon yani kitle oluşturan lezyon denir.

 

Mikrokalsifikasyon Nedir?

Mamografide görülen küçük kireçlenmelere mikrokalsifikasyon denir. Bunlar memenin içerisine tuz serpilmiş gibi görünürler.

 

Opasite Nedir?

Görüntüleme yöntemlerinde X ışınını geçirmediği için beyaz veya açık gri olarak görünen durumlarda opasiteden söz edilir. Çoğunlukla yoğun doku içerdiği için kanserler opak lezyonlar olarak saptanırlar.

 

Duktus Nedir?

Duktus kanal demektir. Duktal kanal ile ilişkili demektir. Duktusların görevi emzirme döneminde  süt bezlerinde üretilen sütü meme başına nakletmektir.

 

Lobüle Konturlu Ne Demek?

Eğer bir lezyonun sınırları kaba girinti ve çıkıntılar yapıyorsa o lezyonlara lobüle konturlu lezyon denir. Benzetecek olursak yer elması lobule konturlu bir yapıdır. Genç kadınlarda görülen fibroadenomlar bazen lobule kontur özelliği gösterirler. Bazı kanserler de lobule konturlu olurlar.

 

Memede Lenf Nodu Nedir?

Lenf nodları beyin hariç tüm dokularda bulunur. Dolayısıyla meme içerisinde de lenf nodu olabilir. Enfeksiyon ve kanser gibi durumlarda bu lenf nodlarının boyutunda artış olabilir. 

 

Memede Lezyon Ne Demek?

Meme içerisinde normalden farklı görülen yapılara memede lezyon denir.

 

Benign Bulgu Ne Demek?

Yapılan tetkikle eğer iyi huylu özellikler gösteren bir bulguya rastlanmış ise buna  benign bulgu denir.

 

Bırads 0 Ne Demek?

Birads 0 kısaca ek tetkik istemini (gereğini) belirten bir kategoridir. Söz gelimi mamografi ile bir kanaate varılamaması durumunda ek tetkik olarak ultrason veya meme MR istenirken bu durumda Birads 0 olarak raporlama yapılır.

 

Bırads 0 Tehlikeli Mi?

Birads 0 tehlike var demek değildir. Ancak  takip ve ek tetkik gereğini vurgulaması açısından yakından izlenmeli ve gerekli ek tetkikler yapılarak durum aydınlığa kavuşturulmalıdır.

 

Solid Kitle Nedir?

İçeriği yoğun doku (hücre ve destek yapılar) içeren kitlelere solid kitle denir. Eğer içeriği yer kist içeren bir lezyon ise semi-solid kitle olarak belirtilir.

 

Duktal Ektazi Nedir?

Duktus yani kanalda genişleme olmasına duktal ektazi adı verilir. Meme başın akıntılarının en sık nedenlerinden biri duktal ektazidir. Endişe edilecek bir durum değildir ancak tetkik edilmesi gerekir.

  • Tedavi, muayene veya bilgi için, +90 (312) 441 14 14

    Tedaviler kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu gibi durumlarda erken teşhis çok önemlidir.

  • İLETİŞİME GEÇ