Evre 3 meme kanseri demek, kanser meme derisine veya arkada kaslara veya koltukaltında 4’ten fazla lenf bezine yayılmış demektir. Ayrıca özel bir tip meme kanseri olan “inflamatuar” meme kanseri de bu evre kabul edilir. Evre 3 meme kanserleri çok farklı tedavi yöntemlerinin kombine (bir arada) kullanılmasını gerektirir.

Kemoterapi evre 3 meme kanseri için en yaygın ve sık kullanılan tedavidir. Bazı özel durumlarda cerrahi öncesi tümörü küçültmek ve cerrahi işlemi kolaylaştırmak için kullanılır. Buna “neoadjuvan” tedavi denir. Ancak genellikle kemoterapi cerrahi tedaviden sonra uygulanır. Buna “adjuvan” tedavi denir.

Kemoterapinin amacı cerrahi sonrası kalan hücreleri yok etmektir. Cerrahinin çeşitli nedenlerle yapılamadığı her durumda kemoterapi asıl tedavi seçeneğidir.

Kemoterapi farklı yöntemlerle verilir. En sık verilme yöntemi büyük bir toplardamarın içine serum içerisinde verilmesidir. Bazı kemoterapi ilaçları ağızdan tablet olarak verilir.

Kemoterapi genellikle bir kaç ilacın bir arada (kombine) olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş programlar halinde ve genellikle 3-6 aylık bir süreyle verilir. Her bir tedavi arasında 2-3 hafta gibi süreler bırakılır. Böylece vücudun toparlamasına izin verilir.

Evre 3 meme kanserinde cerrahi tedavi önemli bir yer tutar. Genellikle memenin tamamı ve koltukaltı lenf bezleri çıkarılır. Bu ameliyata modifiye radikal mastektomi denir.

Bazı özel durumlarda kemoterapi sonrası tümör yeterince küçülmüş ise meme koruyucu cerrahi uygulanabilir. Bu durumda da yine koltukaltı lenf bezleri çıkarılır. Amaç yerel olarak tümörün tamamen temizlenmesidir.

Radyoterapi (ışın tedavisi) evre 3 meme kanserlerinde cerrahi ve kemoterapi sonrası sıklıkla uygulanır. Radyoterapi varsa cerrahiden sonra kalan kanser hücrelerini yok eder. Radyoterapinin amacı kanserin yerel nüksünü önlemektir.

Son olarak tümör hücrelerinin patolojik inceleme sonrası saptanan hormona duyarlılık özelliklerine göre hormonoterapi verilir. Bu ilaçlar ya östrojenin bağlanma yerini bloke ederler ya da östrojen sentezinde rol alan bir enzimi bloke ederler.

Bazı kanser hücrelerinde HER2 denilen bir büyüme faktörü bağlanma yeri vardır. Bu bağlanma yerini bloke eden ilaçlar da kullanılabilir: buna hedefe yönelik tedavi denir.

Evre 3 meme kanserinden kurtulma şansı (bir başka deyişle sağkalım şansı) son yıllarda giderek artmaktadır. Bu oran kişiden kişiye değişmekle birlikte tüm bu evredeki hastalar için ortalama 5 yıl için %72 civarındadır. Yani her yüz hastadan 72’si 5 yıldan daha uzun yaşamaktadır. Bu şansa ulaşmanın ilk koşulu da etkin bir tedavi almaktır.

Leave a reply