Karın duvarında iki tür fıtık vardır. Kasık fıtıkları ve karın ön duvarı fıtıkları. Hepsinin tedavi prensibi aynıdır: anatomik açıklık kapatılmalı ve gerekirse üzerine yama konmalıdır.

Kasık fıtıklarına inguinal herni denir. Bunlar 3 tiptir: direkt, indirekt ve femoral. Üçü de aynı yöntemle ameliyat edilir. Üçüne de yama (mesh, meş okunur) konur. Yama ile nüks olasılığı oldukça düşüktür.

Karın ön duvarı fıtıkları ise çıktıkları yere göre adlandırılır. Göbek deliğinden çıkanlara umbilikal, göbeğin yukarısından çıkanlara epigastrik fıtık denir. Bu fıtıklar çoğunlukla küçüktür ve genellikle dikişle açıklık kapatılır. Nadiren yama gerekir. En sık görülen karın ön duvarı fıtıkları ameliyat kesilerinden gelişenlerdir. Bunlara insizyonel herni denir. Ameliyatta mutlaka yama (mesh) konur.

Ben genelde kasık ve karın ön duvarı fıtıklarında açık cerrahiyi tercih ediyorum. İnsizyonel fıtıklarda duruma göre açık veya laparoskopik cerrahi ile yamayı yerleştiriyorum.

  • Tedavi, muayene veya bilgi için, +90 (312) 441 14 14

    Tedaviler kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu gibi durumlarda erken teşhis çok önemlidir.

  • İLETİŞİME GEÇ

Müşteri Yorumları