Bazı durumlarda meme kanseri daha tanı aldığında uzak organlara yayılmış durumdadır. Buna Evre 4 meme kanseri ya da ileri evre meme kanseri denir. Metastazlar ancak belli bir boyuta ulaştıklarında saptanabilirler. Bazı durumlarda mestazlar günümüzün tetkik yöntemleri ile saptanamayacak kadar küçük boyuttadır. Bunlara mikrometastaz denir.

Her meme kanseri tanısı alan hasta mikrometastaz riski taşır. Tümör boyutu büyüdükçe bu risk artar. Cerrahi tedavi sonrası kemoterapi verilmesinin en başta gelen amacı budur.

Metastaz riski her hasta için vardır. Tedavi bittikten sonrasi 20 yıla kadar bu risk sürer. Ancak en yüksek olasılık ilk birkaç yıldadır. Bu amaçla doktorunuz sizi ilk yıllarda daha sık kontrole çağırır.

Meme kanseri çeşitli yollarla uzak organlara yayılır. Yayılım yolu her hastada farklılık gösterir. Kimi hastada kemik veya beyin metastazları gelişirken, kimilerinde karaciğer, akciğer veya böbreküstü bezine yayılım olabilir.

Metastazın belirtileri bel veya sırt ağrısı, öksürük, nefes darlığı, başağrısı, halsizlik veya iştahsızlık gibi çok çeşitli olabilir. Bu yakınmaların olması muhakkak metastaz olduğu anlamına gelmez. Çünkü bunlar zaten çok sık görülen yakınmalardır. Yine de doktorunuz iyice araştırılması için çeşitli tetkikler yaptırabilir.

İleri evre meme kanseri kemoterapi, hormonoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilir. Cerrahi genellikle gerekmez. Tedavinin amacı yıkımları düzeltmek ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu evredeki hastaların çoğu normale yakın bir yaşam sürebilirler.

Leave a reply