Meme derisinde kızarıklık ve ödem durumunda eğer hasta emzirmiyor ve yakın zamanda bir travma öyküsü yoksa inflamatuar meme kanseri(İMK) akla gelmelidir. 7-10 günlük antibiyotik tedavisi sonrası eğer belirtilerde bir değişiklik yoksa mutlaka hasta bir uzman doktora görünmelidir. Ayırıcı tanıda enfeksiyonlar, granülomatöz mastit ve İMK göz önünde bulundurulur.

Hastalığın öyküsünde şunlar önemlidir:
 Süresi: Ne kadar zamandır meme başı retrakte ya da deride değişiklikler var?
 Lokalizasyon: Tek taraflı mı?
 Eşlik eden durum: Kitle var mı? Akıntı?

Kitle saptanmasa da şüpheli durumlarda mutlaka meme görüntülemesi yapılmalıdır.

Meme başında ekzema ile Paget hastalığının mutlaka ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Yakın zamanda gelişen tek taraflı meme başı retraksiyonu mutlaka araştırılmalıdır. Doğuştan olanlar klinik olarak bir önem arzetmez.

İMK’da meme derisinde yoğun ödem ve kızarıklık portakal kabuğu manzarasını yaratır. Ayrıca kızarıklıkla birlikte döküntüler de görülebilir. Her zaman kitle olmayabilir ya da memede bir kadranı ya da tüm kadranları tutan büyük bir kitle ele gelebilir. Tanı deriyi de içeren biyopsi ile konur.

Leave a reply