Kanserin derecesini ve tedavi seçeneklerini belirlemek için hekimler meme kanserini evrelendirir. Meme kanseri evreleri; patoloji raporuna, radyolojik tetkiklere ve diğer tetkiklere dayanır. Evreler aşağıdaki şekilde tarif edilir:

TNM evrelendirme amacıyla kullanılan bir sistemdir.

TNM nedir?
T tümörü,
N lenf bezlerini(nod),
M ise metastazı belirtir.

T KATEGORİSİ:
Tümörün çapı esas alınarak yapılmış bir sınıflandırmadır. Tabii çapın ölçülemediği durumlar da bu sınıflandırma içerisinde belirtilmiştir. Buna göre:

TX: Tümör değerlendirilemez (örneğin: bir başka merkezde tümörün tamamen çıkarıldığı ve patolojik değerlendirmenin eksik bilgi içerdiği durumlar).
T0: Tümöre dair kanıt yok.
Tis: In situ (yerinde yayılmamış) tümör
TisDCIS: Duktal karsinoma in situ
TisLCIS: Lobüler karsinoma in situ
TisPAGET: Paget (Paje) hastalığı.

T1: 2 cm’den küçük tümör (Alt kategorileri de vardır.)
T2: 2-5 cm çapında tümör
T3: 5 cm’den büyük tümör
T4: Göğüs duvarına ve/veya deriye yayılmış tümör veya inflamatuar meme kanseri.

N KATEGORİSİ:
Lenf bezleri (nodları) ile ilgili sınıflandırmadır.

NX: Lenf nodu değerlendirilemez.
N0: Lenf bezine yayılım yok.
N1: Aynı taraf koltuk altında 1-3 adet lenf bezine yayılım var.
N1mi: Lenf bezinde 0,2 mm den büyük, 2,0 mm den küçük mikrometastaz olması.
N2: Aynı taraf koltuk altında 4-9 lenf bezine yayılım var.
N3: 10’dan fazla lenf bezinde yayılım var; veya köprücük kemiği altı veya üstü bezlere yayılım var veya hem koltukaltı hem de internal meme bezlerinde yayılım var.

M KATEGORİSİ:
MX: Uzak metastaz değerlendirilemez.
M0: Uzak metastaz yok.
M1: Uzak metastaz var.

Tümör evrelendirilmesi durumunu kısaca özetlersek;
Evre 0: Tis (N0,M0)
Evre 1 (I): T1, T2, veya N1mi (M0)
Evre 2 (II): T2, T3 veya N1 (M0)
Evre 3 (III): T4 veya N2 veya N3 (M0)
Evre 4 (IV): M1.

Leave a reply