İğne biyopsisi meme kanserinin kesin tanısı için ideal yöntemdir. Meme kanserinin kesin tanısının konması için tümör dokusundan küçük bir örneğin alınarak özel boyamalardan sonra mikroskopta incelenmesi gerekir.

Ultrasonografi Kılavuzluğunda
İnce İğne (aspirasyon): İnce bir iğneyle, dokudan hücre düzeyinde örnekler alınmasını sağlar. Örnek alınması da değerlendirilmesi de güçtür. Tecrübeli bir radyolog ve sitolog gerektirir.

Kalın İğne (Tru-cut): Daha kalın bir iğneyle doku örneklemesi yapılmasını sağlar. Ele gelen kitlelerde bir uzman tarafından kolaylıkla yapılabilir. İnce iğneden daha doğru sonuç verir.

Mamografi Kılavuzluğunda
Stereotaktik Vakum Biyopsi: Palpe edilemeyen ancak görüntüleme ile saptanan kitlelerde uygulanan bir yöntemdir. Mamografi eşliğinde yapılan daha çok mikrokalsifikasyonlarda uygulanır.

Cerrahi Yöntemle Meme Biyopsisi
Görüntüleme Yöntemleri Kullanılarak İşaretleme Sonrası Cerrahi Açık Biyopsi

Görüntüleme Kullanılmadan Elle Muayene Bulguları Kılavuzluğunda Cerrahi Açık Biyopsi: Diğer yöntemlerle alınan örneklemelerde çelişkili ya da yetersiz veya kuşkulu sonuçlar varsa, ya da diğer biopsi yöntemlerinin yapılamadığı koşullarda açık cerrahi biopsi yapılır. Palpe edilemeyen ya da derin yerleşimli leyonlarda görüntüleme yöntemiyle işaretlenerek (tel işaretli) biopsi yapılır.

Eksizyonel biopsi: Lezyonun tümüyle çıkarılmasıdır.

İnsizyonel biopsi: Lezyondan patolojik inceleme için yeterli olacak boyutta bir parça alınmasıdır.

Leave a reply