Pilonidal Hastalık Nasıl Tanı Alır?

Belirtiler:

Pilonidal hastalıkta belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak temel olarak şunlar pilonidal hastalığı akla getirmelidir.

 1. İki kalça arasında rahatsızlık hissi
 2. Aynı bölgede hassas şişlik
 3. Kuyruk sokumunda akıntı
 4. Kanama
 5. Ani gelişen ağrı ve şişlik (abse)

 

Bulgular:

Muayenede şu bulgular pilonidal sinüs hastalığı için tipiktir.

 1. Orta hatta ve bazen orta hat dışında bir veya daha çok sinüs ağzı görülebilir.
 2. Bazılarından akıntı ve kanama olabilir.
 3. Abse görülebilir.
 4. Kuyruk sokumunda renk değişikliği olabilir.
 5. Anüse yakın yerleşimli tek bir ağız durumunda perianal fistül ihtimali göz önünde tutularak gerekli incelemeler yapılmalıdır. 

 

Pilonidal hastalık ile karışabilecek diğer hastalıklar: 

Anal Fistül. Anüsün (makatın) hemen yakınında deride küçük bir delikten akıntı gelmesi ile karakterizedir. Genellikle pilonidal sinüs deliğine göre daha makata yakındır ve tekdir. Bazen bir kaç adet delik olabilir.  Mutlaka anüs ve/veya kalın bağırsağın son bölümü (rektum) ile ilişkilidir. Ayırıcı tanıda muayene çoğu kez tek başına yeterlidir. Kuşkulu durumlarda MR ile tanıya gidilir. 

Perirektal Abse. Anüsün ve rektumun çevresindeki yağ dokusunda hızla gelişen bir enfeksiyondur. Oldukça ağrılı defekasyon (dışkılama) tipiktir. Yüksek ateş ve halsizlik görülür. Şeker hastalarında daha sık rastlanır. Tedavide antibiyotikler ve gerekirse cerrahi drenaj uygulanır.

Hidradenitis Süpüritiva. Otoimmün bir hastalıktır. Koltukaltları ve kasıklar en sık görüldüğü yerlerdir. Naviküler bölgede de görülebilirler. Tipik olarak çok sayıda tekrarlayan absecikler ve delikler görülür. Muayenede bunların yüzeyel olduğu, derine inmediği görülür.  Tedavisi medikaldir. Cerrahi uygulanmaz.

Anal Fissür. Pilonidal hastalıkla ilgisi yoktur. Adı dolayısıyla anal fistül ile karıştırılır. Anal kanalda çatlak vardır. Tipik olarak ağrılı ve kırmızı kanamalı dışkılama söz konusudur. Tedavisi öncelikle ilaçlar ve diyetledir. Tekrarlayan olgularda cerrahi uygulanır.

Hemoroidler. Anüste dışkılama sırasında ağrısız kanama ile seyreden şişlikler oluşturan bir hastalıktır. Pilonidal hastalıkla ilgisi yoktur. Tedavisi ilaçlar ve diyetle makat kaslarının gevşetilmesi ve gaitanın yumuşatılmasıdır. İlerlemiş olgularda cerrahi uygulanır.

 • Tedavi, muayene veya bilgi için, +90 (312) 441 14 14

  Tedaviler kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu gibi durumlarda erken teşhis çok önemlidir.

 • İLETİŞİME GEÇ

Hasta Yorumları