Benign Bulgular, iyi huylu olduğu kesinleşmiş bulgulardır. BIRADS ya da günlük kullanımda geçen şekliyle Birads (veya BİRADS), meme görüntüleme, raporlama ve veri sistemi anlamına gelen “Breast Imaging Reporting and Data System” sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Amerikan Radyoloji Derneğinin hazırladığı bir sınıflandırmadır.

Buna göre, görüntüleme sonucunda varılan tanı ya da kanaat standart olarak yazılmış olur.

BIRADS sınıflandırması

 • 0: Ek inceleme gerekli
 • 1: Negatif/Normal
 • 2: Benign bulgular
 • 3: Yüksek ihtimalle benign bulgular
 • 4: Şüpheli anormallik bulgular
 • 5: Yüksek olasılıkla kötü huylu
 • 6: Bilinen/biyopsi ile tanı almış kanser

Alt kategoriler

 • 4A: Kanser şüphesi düşük
 • 4B: Orta derecede şüpheli
 • 4C: Ciddi şüphe ancak kanser için tipik değil

Alt kategoriler

 • Tip 1: Tamamen yağlı meme
 • Tip 2: Dağılmış fibroglandüler dokular
 • Tip 3: Heterojen yoğun
 • Tip 4: Çok yoğun meme dokusu
Leave a reply