Tarama mamografisi ve ultrasonografisinin amacı meme kanserini çok erken evrelerdeyken yani ele gelmeyen meme kitlelerinde, elle farkedilmeden önce saptamaktır. Son yıllarda ele gelmeyen (non palpabl) lezyon oranları giderek artmaktadır. Elle farkedilmeyen lezyonların çıkarılması için çeşitli yöntemler vardır. Bunların bir kısmı radyoloji uzmanı tarafından, bir kısmı ise radyoloji yardımıyla genel cerrahi uzmanı tarafından örneklenir.

Meme kitleleri, meme kanserinin en sık görülen bulgusudur. Kitle genellikle ağrısız ve serttir, sınırları düzensiz ya da belirsizdir. Ele gelen meme kitlelerinde %95 doğruluk oranıyla mamografi ile tanı konulur. Eğer meme kitlesi ele gelmiyorsa bu oran %50’ye kadar düşer.

En sık uygulanan yöntem, görüntüleme eşliğinde lezyonu ince bir tel ile işaretleyip cerrahi olarak çevresindeki sağlam dokuyla birklikte çıkarmaktır. İşaretle işlemi lokal anestezi ile yapılırken dokunun cerrahi olarak çıkarılması genel anestezi gerektirir.

Ele gelmeyen meme kitlelerinde bir diğer yöntem, daha çok mikrokalsifikasyon gibi erken evre meme kanseri bulgusu olan durumlarda vakumlu kalın iğne ile biopsi yapmaktır. Bu işlem de lokal anestezi altında radyoloji uzmanlarınca özel masalarda yapılır.

Çıkan tüm doku örnekleri patoloji uzmanı tarafında incelenmek üzere patoloji laboratuarına gönderilir.

Meme Kanseri Belirtileri yazımı okumadıysanız okumanızı öneririm.

Leave a reply