Mastalji 3 kadından 2’sinde görülür. Nadiren kanser belirtisidir. En sık nedenleri fibrokistik değişiklikler ve hamilelik, adet dönemi ve menapoza bağlı olarak gelişen hormonal değişikliklerdir. Aşırı ya da alışkın olunmayan fizik aktivite, travma ve bazı ilaçlar da mastalji yapar.

Mastalji 3 grupta sınıflandırılır:
1) Siklik (adetlerle oluşan),
2) Nonsiklik (adetlerle ilişkisiz),
3) Meme dışı nedenlere bağlı olan.

Siklik mastalji en sık görülendir ve menstrüel siklusla (adet dönemi ile) ve memelerde gelişen ödemle ilişkilidir. Genellikle iki taraflıdır ve sıklıkla memenin üst dış bölümlerinde oluşur ve bazen koltukaltına yayılır.

Nonsiklik mastalji sürekli veya aralıklı olabilir. Sıklıkla tek taraflıdır ve memenin bir bölgesinde sınırlıdır. Bazen laterale doğru yayılabilir. Keskin, yanıcı, zonklayıcı veya acıtıcı tarzda olabilir.

Meme dışı mastalji memeden kaynaklanıyor sanılsa da kökeni sıklıkla göğüs duvarı, nadiren de kalp, akciğerler veya mide-bağırsak sistemidir.

Meme kanserine bağlı mastalji iyi lokalize ve nonsikliktir. Ancak mastaljiyle gelen hastaların ancak %1-6’sında kanser saptanır.

Diyetle alınan yağların kısıtlanması (günlük total kalori gereksiniminin %15’ten daha azının yağlarla sağlanması) siklik mastaljide belirgin düzelme sağlamaktadır. Ayrıca çay ve kahve tüketiminin kısıtlanması da mastaljinin kontrolüne yardımcı olur.

Düzenli egzersiz yapan kadınlarda mastalji daha az görülmektedir.

Leave a reply